BUSIINGE AGGREY: UETCL’nin Pahalı İşe Alımı Tüyleri Karıştırdı


Endişeli bir Uganda vatandaşı olarak, Uganda Electricity Transmission Company Limited’in (UETCL) 37 yeni personel almak için şaşırtıcı bir şekilde 1 milyar Uganda Şilini harcama kararının yakın zamanda açığa çıkması beni derinden rahatsız etti. Daily Monitor gazetesinin 24 Temmuz 2023’te bildirdiği bu cömert harcama, şirketin mali sorumluluk taahhüdü ve ihtiyatlı mali yönetim hakkında ciddi soru işaretleri uyandırıyor.

UETCL, elektriği üretim istasyonlarından dağıtım merkezlerine iletme sorumluluğuyla görevlendirilen ülkenin enerji altyapısında çok önemli bir rol oynuyor. Devlete ait bir kuruluş olarak, özellikle kamu fonlarının harcanması söz konusu olduğunda, en yüksek şeffaflık ve hesap verebilirlik standartlarına uyulmalıdır. Ugandalı vergi mükellefleri, zor kazanılan paralarının, şüpheli kararları finanse etmek yerine ülkenin enerji sektörünü geliştirmeye odaklanarak akıllıca ve etkin bir şekilde kullanılmasını bekliyor.

Bu harcamayı bağlamına oturtmak için, Uganda’nın karşı karşıya olduğu mevcut ekonomik zorluklar dikkate alınmalıdır. Ülke, enflasyon, işsizlik ve vatandaşları için temel hizmetlere sınırlı erişim gibi sorunlarla boğuşuyor. Bu nedenle, yeni personel almak için böylesine önemli bir meblağ tahsis etme kararı, kaşları kaldırıyor ve UETCL yönetimi içinde olası bir mali sağduyu eksikliğini vurguluyor.

UETCL’nin görevini yerine getirmek için yetkin bir iş gücüne sahip olması çok önemli olmakla birlikte, şirketin bu harcamanın hem gerekli olduğunu hem de en yüksek verimlilikle yürütüldüğünü göstermesi gerekiyor. Acilen doldurulması gereken boş kontenjanlar var mıydı? Bu pozisyonların şirket operasyonları için vazgeçilmez olup olmadığını belirlemek için kapsamlı bir iç değerlendirme yapıldı mı? Bunlar, UETCL liderliğinden dürüst yanıtlar bekleyen sorular.

Ayrıca, yeni personel alımı için bu kadar önemli bir bütçe ayrılması, başka alternatiflerin değerlendirilip değerlendirilmediği sorusunu da beraberinde getiriyor. Bu pozisyonlar, mevcut çalışanları eğitmek ve terfi ettirmek gibi daha uygun maliyetli bir yaklaşımla doldurulabilir miydi? Değerli finansal kaynakları tüketen büyük ölçekli dış işe alımlara başvurmadan önce tüm yolları araştırmak çok önemlidir.

İlgili vatandaşlar olarak, UETCL’nin liderliğini ve ilgili makamları bu harcamaları kapsamlı ve bağımsız bir şekilde denetlemeye çağırmalıyız. İşe alma sürecinin şeffaf bir şekilde ifşa edilmesi, yeni personelin nitelikleri ve bu kararın ardındaki aciliyetin açıklanması, kamu güvenini yeniden inşa etmek için atılması gereken önemli adımlardır.

UETCL’nin vergi mükellefi fonlarının makul bir şekilde kullanılmasını sağlayan açık, kapsamlı bir mali yönetim politikası geliştirmesi ve buna bağlı kalması da hayati önem taşımaktadır. Sıkı gözetim mekanizmaları uygulamak, maliyet düşürücü önlemler almak ve Uganda’nın elektrik iletim altyapısının verimliliğini ve güvenilirliğini artıran yatırımlara öncelik vermek, UETCL’nin stratejisinin merkezinde yer almalıdır.

Sonuç olarak, UETCL’nin 37 yeni personel alımı için aşırı harcama yaptığının açığa çıkması, şirketin mali yönetimi ve halka karşı hesap verebilirliği konusunda ciddi endişeler doğurmaktadır. Uganda vatandaşları olarak, daha fazla şeffaflık ve kamu fonlarının sorumlu kullanımını talep etmeliyiz. UETCL’yi daha yüksek standartlarda tutarak, ulusumuzun enerji sektörü ve genel ekonomik istikrarı için daha sürdürülebilir ve müreffeh bir geleceğe katkıda bulunabiliriz. UETCL’nin mali sorumluluk çağrısına kulak vermesi ve halkın güvenini yeniden kazanmak için gerekli adımları atmasının zamanı geldi.

Busiinge Aggrey, Ugandalı bir gazeteci, araştırmacı ve The Black Examiner Newspaper’ın kurucusudur.
E-posta: [email protected]

Topluluğunuzda bizimle paylaşmak istediğiniz bir hikayeniz veya fikriniz mi var?: [email protected] adresinden bize e-posta gönderin.


Kaynak : https://www.watchdoguganda.com/op-ed/20230724/157118/busiinge-aggrey-uetcls-expensive-recruitment-ruffles-feathers.html

Yorum yapın