Palisade Bio, Nasdaq Listeleme Kuralı 5635(c)(4) Kapsamında Teşvik Hibelerini Duyurdu


Carlsbad, CA, 23 Eylül 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Palisade Bio, Inc. (Nasdaq: PALI), akut ve kronik gastrointestinal (GI) komplikasyonlara yönelik tedavileri geliştiren klinik aşamalı bir biyofarmasötik şirketi, bugün 2021 Teşvik Planı kapsamında iki yeni çalışana özsermaye hibesi verdiğini duyurdu.

29 Ağustos 2022’de, Şirketin Ücretlendirme Komitesi, Nasdaq Listeleme Kuralı 5635(c)(4) uyarınca istihdam için önemli teşvikler olarak Şirketin adi hisse senetlerinin toplam 93.000 hissesini kapsayan iki yeni icracı olmayan çalışana seçenekler verdi.

Opsiyonlar, Şirket’in adi hisse senedinin hibe tarihindeki kapanış fiyatına eşit bir kullanım fiyatına sahiptir. Her çalışana tanınan seçenekler, üç yıl boyunca her üç ayda bir eşit oranlarda yelek. Her durumda, seçenekler, her çalışanın geçerli hak kazanma tarihinde Şirkette devam eden hizmetine bağlıdır.

Palisade Bio Hakkında

Palisade Bio, bağırsak bariyerinin bütünlüğünü koruyan terapötikler geliştirmeye odaklanan, son aşama biyofarmasötik bir şirkettir. Şirket, bağırsak bariyerinin bütünlüğünü hedefleyen ve iyileştiren yeni terapötikler geliştirmek için bağırsak bariyeri biyolojisi ve insan hastalıklarının rolünü birbirine bağlayan otuz yılı aşkın araştırma ve yerleşik bilimden yararlanmaktadır.

Şirketin lider programı LB1148, sindirim enzimlerini nötralize ederek potansiyel olarak bağırsak hasarını azaltan geniş spektrumlu bir serin proteaz inhibitörüdür. Çok sayıda klinik çalışmada, LB1148 ameliyat sonrası bağırsak fonksiyonunun geri dönüş süresini hızlandırmada olumlu sonuçlar göstermiştir ve Şirket yakın zamanda LB1148’in ameliyat sonrası abdominal adezyonların insidansını ve şiddetini azalttığına dair bir analiz sunmuştur. LB1148 şu anda ameliyat sonrası bağırsak fonksiyonunun geri dönüşünü hızlandırmak için bir Faz 3 klinik çalışmasında ve ameliyat sonrası abdominal adezyonların önlenmesine yönelik bir Faz 2 çalışmasında değerlendirilmektedir.

Şirket, bağırsak bariyerinin bozulmasını ele almanın, hastalıkların tedavi edilme şeklini temelden değiştirme ve yeni hasta bakımı standartları oluşturma potansiyeline sahip olduğuna inanmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen www.palisadebio.com.

İleriye dönük ifadeler
Bu iletişim, 1995 tarihli Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasası’nın güvenli liman hükümleri amaçları doğrultusunda “ileriye dönük” ifadeler içermektedir. İleriye dönük ifadeler, diğerlerinin yanı sıra Palisade’nin niyetleri, inançları, projeksiyonları, görünümü, analizleri veya mevcut beklentileri ile ilgili ifadeleri içerir. şeyler: hastalıkların tedavi edilme şeklini temelden değiştirme potansiyeli, Faz 3 çalışmasına kaydın tamamlanması, NDA onayına izin vermek için istatistiksel olarak anlamlı Faz 3 verilerinin potansiyeli ve LB1148’in bakım standardını oluşturma potansiyeli, onaylanırsa. Bu iletişimde yer alan ve tarihsel gerçeklerin beyanları olmayan beyanlar ileriye dönük beyanlar olarak kabul edilebilir. Bu ileriye dönük ifadeler, Palisade’nin mevcut beklentilerine dayanmaktadır. İleriye dönük ifadeler riskler ve belirsizlikler içerir. Palisade’nin fiili sonuçları ve olayların zamanlaması, bu tür riskler ve belirsizlikler nedeniyle bu tür ileriye dönük beyanlarda öngörülenlerden önemli ölçüde farklılık gösterebilir; bunlarla sınırlı olmamak üzere, şirketin klinik programlarını ilerletme kabiliyeti, belirsiz ve zaman alıcıdır. düzenleyici onay süreci; şirketin klinik geliştirmeyi finanse etmek için ek finansman sağlama yeteneği ve şirketin Nasdaq için devam eden liste gereksinimlerine uyma yeteneği. Ek riskler ve belirsizlikler, Palisade Bio’nun 30 Haziran 2022’de sona eren üç aylık dönem için Form 10-Q’daki Üç Aylık Raporunda bulunabilir. Palisade, burada yer alan herhangi bir ileriye dönük ifadeye ilişkin güncellemeleri veya revizyonları yansıtmak için kamuya açıklama yükümlülüğünü veya taahhüdünü açıkça reddeder. Palisade’nin bunlarla ilgili beklentilerindeki herhangi bir değişiklik veya bu tür beyanların dayandığı olaylar, koşullar veya koşullarda herhangi bir değişiklik.

Yatırımcı İlişkileri İletişim
JTC Ekibi, LLC
Jenene Thomas
833-475-8247
[email protected]

Kaynak: Palisade Bio

İçerik GlobeNewswire’a aittir. DKODING Medya, sağlanan içerikten veya bu içerikle ilgili herhangi bir bağlantıdan sorumlu değildir. DKODING Medya içeriğin doğruluğundan, güncelliğinden veya kalitesinden sorumlu değildir.


Kaynak : https://www.dkoding.in/press-release/palisade-bio-announces-inducement-grants-under-nasdaq-listing-rule-5635c4/

Yorum yapın