Yerel Liderler Nasıl Sosyal Bağlantılı Topluluklar Yaratabilir?


San Diego’nun Doğu Afrikalı mültecileri gibi, örneğin ırkları, etnik kökenleri, dinleri, göçmenlik durumları, cinsel kimlikleri veya cinsel yönelimleri nedeniyle çoğunluk sosyal gruplara ait olmadıklarını hisseden insanlar, sosyal izolasyona en yatkın kişilerdir. Bununla birlikte, her yaştan, demografik yapıdan ve kimlikten insan izolasyon yaşar. İçinde 2018 çalışması, yetişkinlerin yarısından fazlasının bir veya daha az sırdaşı vardı. Ve bu, COVID-19 salgınının izolasyona panzehir görevi gören birçok toplanma yerini kapatmasından önceydi.

Sosyal Bağlantı Sağlığı İyileştirir

Dayanıklı, eşitlikçi ve sağlıklı topluluklar yaratmaya çalışan liderler, genellikle bir kişinin ilişkilerinin ve sosyal ağlarının gücünü ifade eden sosyal refahın önemini kabul etmezler. Sosyal olarak bağlı topluluklarda yaşayan insanlar kendilerini güvende hissettikleri, hoş karşılandıkları ve birbirlerine güvendikleri için gelişme olasılıkları daha yüksektir. Güvene dayalı, anlamlı ilişkiler zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığımızı ve esenliğimizi geliştirir.

Aslında, güçlü sosyal bağlantılar ve ağlar bir kişinin ömrünü uzatabilir. yüzde 50.

San Diego’nun Doğu Afrikalı mülteci nüfusu arasındaki sosyal izolasyonu ele almak için, Önleme Enstitüsü ve Doğu Afrika Birleşik Kadınları Destek Ekibi başlatıldı. Bağlantı inisiyatifi yapma. Katılımcılar, bir araya gelmek, bağlantı kurmak ve birbirlerini desteklemek için kültürel ve topluluk kökenli bir alan geliştirdiler. Bu güvenli alana sahip olmak, onların bir aidiyet duygusu yaşamalarına ve uygun fiyatlı barınma, eğitim ve istihdam fırsatlarının olmaması gibi diğer zorluklara yönelik çözümleri belirlemek ve savunmak için kolektif kapasitelerini büyütmelerine yardımcı oldu. Sosyal bağlantının sağlığı ve refahı nasıl iyileştirebileceğini göstererek, kolluk kuvvetleri için daha fazla çeşitlilik eğitimi ve toplum hizmetleri için daha fazla fon sağlanmasını savundular.

Topluluğunuzda Harekete Geçmek

Topluluklar, sakinler arasında anlamlı sosyal bağlantıyı destekleyebilir, komşular arasındaki güveni artırabilir ve genel bir aidiyet duygusunu güçlendirebilir.

Bu yepyeni, şehir çapında bir program gerektirmez. Bunun yerine, sosyal bağlantı fırsatlarını toplumun dokusuna örebilirsiniz. Ne de olsa, sosyal izolasyon kişisel bir seçim veya bireysel bir sorun değil, topluluk tasarımına, sosyal normlara ve sistemik adaletsizliklere dayanan bir sorundur ve bu şekilde ele alınmalıdır.

Mimarlardan eğitimcilere, inanç liderlerinden sağlık sağlayıcılarına, yerel yönetimlerden bağış yapanlara kadar herkes sosyal izolasyonu durdurmaya yardımcı olabilir.

İşte başlamanın beş yolu:

1. Kapsayıcı Kamusal Alanları Tasarlayın, Bakımını Yapın ve Etkinleştirin

Parklarda, topluluk bahçelerinde, yeşil yollarda, sokaklarda, kaldırımlarda, kütüphanelerde, toplum merkezlerinde, su kenarlarında, ortak kullanımlı okul bahçelerinde ve kamu binalarının etrafındaki ara boşluklarda sağlığı teşvik etme ve sosyal bağlantıyı güçlendirme fırsatları sonsuzdur. Kentsel, banliyö ve kırsal ortamlar, sakinlerin etkileşimde bulunabilecekleri, kültürü deneyimleyebilecekleri, doğaya erişebilecekleri ve bir aidiyet duygusu kazanabilecekleri yerler sunmak için eşit derecede güçlü fırsatlar sunar.

2. Ulaşım Sistemlerinde Bağlantıya Öncelik Verin

Güvenli, erişilebilir, uygun fiyatlı ulaşım, insanları iş, eğitim, sağlık, çocuk bakımı, sosyal hizmetler ve sosyal bağlantıyı güçlendiren ve sağlığı geliştiren diğer kaynaklara bağlar. Bununla birlikte, Amerika Birleşik Devletleri’nin ulaşım sistemi, araba kullanamayan, ehliyet alamayan veya araba almaya gücü yetmeyen veya trafik duraklarında ayrımcılığa uğramaktan korkanlar için engeller oluşturan kişisel araçlara öncelik vermektedir. Yeniden tasarlanan bir ulaşım sektörü, sohbeti ateşleyebilir, katılımı artırabilir ve sağlık ve esenliği iyileştirebilir.

3. Topluluk Oluşturan Konut Ortamları Oluşturun

Milyonlarca insan güvenli, uygun fiyatlı, istikrarlı ve sağlıklı konutlara sahip değil. Tarihsel olarak baskıcı politikalar ve uygulamalar, Siyahlar, Yerliler ve diğer beyaz olmayan insanlar için ev sahibi olmayı orantısız bir şekilde zorlaştırdı. Evde olmayan ev sahipleri ve ayrımcılık, olumsuz koşulları daha da kötüleştiriyor. İstikrarsız konut koşulları sosyal ağları zayıflatır. İşlere ve sağlıklı yiyeceklere erişim sağlayan, komşularla ilişkiler kurmak için fırsatlar yaratan ve topluluk duygusunu güçlendiren konut seçenekleriyle topluluklar tasarlamalıyız.

4. Kapsayıcı Uygulamalara ve Toplum Önderliğinde Çözümlere Yatırım Yapın

İnsanların topluluklarını yeniden şekillendirme gücüne olan inançla hareket eden topluluk liderliğindeki çözümlere ihtiyacımız var. Bu, sakinlerden ve sakinlerden öğrenen ve sosyal sistemlerden en çok etkilenenlerin fikirlerini memnuniyetle karşılayan yerel liderler anlamına gelir. Katılım sürecinin kendisi, başka türlü etkileşimde bulunamayacak ve daha güçlü sosyal bağlantılar ve sivil katılım oluşturamayacak olan topluluk üyelerini bir araya getirebilir.

5. Sosyal Bağlantıyı Bir Topluluk Normu Haline Getirin

Topluluk yaşamının her yönü, sosyal refahı artırabilir veya bastırabilir. Tüm sektörlerin oynayacak bir rolü vardır ve sosyal bağlılık, topluluk çapında bir öncelik ve norm olmalıdır. Topluluk liderleri Tüm Politikalarda Sosyal çerçevesini travma ve dayanıklılık konusunda bilgili yaklaşımlarla birleştirdiklerinde, bölge sakinleri ve liderler arasındaki güveni artırır ve herkesin mutlak aidiyet ve sosyal refahı deneyimlediği bir geleceğin kapısını açarlar.

Sosyal Bağlantılı Topluluklar Oluşturma

İnsanların komşularını ve farklı mahallelerden insanları tanıdığı ve güvendiği, sosyal olarak bağlı bir topluluk hayal edin. Sivil katılım için motive oldukları ve desteklendikleri yer. Yapıların, politikaların ve ilişkilerin sakinleri hizmetlere, kaynaklara ve kapsayıcı alanlara bağladığı yer. Ve sinyaller (kamusal sanat ve tabela gibi) aracılığıyla insanların kendilerini temsil edildiğini ve memnuniyetle karşılandığını gördükleri yerde.

Bağlantı Kurma katılımcıları bu vizyonu paylaşır. Geçenlerde organize ettiler yürüyüş grupları parklara ve diğer rekreasyon alanlarına kimin ait olduğu algısını değiştirmek. Sağlığı geliştiren fırsatları genişletmenin yanı sıra, artık topluca seslerini yükselterek herkesin mutlak aidiyet yaşaması için bir haysiyet ve herkese saygı kültürü yaratmak.

Bu önemli anda, sosyal olarak birbirine bağlı topluluklar oluşturmak özellikle önemlidir. Birlikte, yapısal ve sistemik baskının neden olduğu travmaları ele alabilir ve herkesin gelişebileceği daha uyumlu, dirençli ve eşitlikçi topluluklar inşa edebiliriz.

Okumak Sosyal Bağlantılı Topluluklar: Sosyal İzolasyona Çözümler Bu, bu beş tavsiyeyi daha ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

yazar hakkında


Kaynak : https://www.rwjf.org/en/blog/2021/11/how-local-leaders-can-create-socially-connected-communities.html

Yorum yapın